Čtvrtek, 20. února 2020

Převody pozemků pod komunikacemi pokračují

28.06.2013
Převody pozemků pod komunikacemi pokračují
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl Ústeckému kraji další pozemky pod silnicemi v účetní hodnotě téměř 483 tisíc korun.
V měsíci květnu se jednalo o převod 6 pozemků v katastrálních územích Hrobčice, Tvrdín, Razice a Srbice, jejichž souhrnná výměra činí téměř 34.000 m². Převodem výše uvedených pozemků došlo ke sjednocení vlastníka tělesa komunikace a pozemku pod ním. ÚZSVM tímto úkonem umožnil lepší výkon vlastnických práv při správě komunikací.