Pondělí, 24. února 2020

Svitavy získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky pod komunikacemi a veřejnou zelení

13.06.2013
Svitavy získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky pod komunikacemi a veřejnou zelení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl Městu Svitavy řadu pozemků zastavěných místními komunikacemi IV. třídy. Byly mezi nimi parcely pod chodníky, jízdní komunikace a dále pozemky využívané jako veřejná zeleň.
Město Svitavy si tak mohlo do svého majetkového portfolia nově připsat celkem 25 pozemků nacházejících se v ulicích Poličská a T. G. Masaryka. Jejich souhrnná výměra přesáhla více než 3.300 m2. Pozemky vznikly po zaměření a oddělení silnice I. třídy č. 34, jež je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, a protínající se silnice II. třídy č. 366 vlastněné Pardubickým krajem.