Čtvrtek, 20. února 2020

Ústecký kraj získal od ÚZSVM pozemky pod silnicemi

06.06.2013
Ústecký kraj získal od ÚZSVM pozemky pod silnicemi
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, převedl v dubnu tohoto roku bezúplatně Ústeckému kraji 11 pozemků v celkové účetní hodnotě 774 tisíc korun nacházejících se v okresech Chomutov, Litoměřice, Louny a Teplice.
Parcelu o rozloze 3.735 m2 v katastrálním území Perštejn získal Ústecký kraj do svého vlastnictví bezúplatným převodem od odboru Odloučené pracoviště Chomutov. Jednalo se o pozemek pod tělesem komunikace III. třídy v účetní hodnotě 91 tisíc korun.
 
Předmětem bezúplatného převodu v okrese Litoměřice byly čtyři pozemky v katastrálních územích Lovosice, Litoměřice a Trnobrany. Zde Ústecký kraj získal celkem 8.857 m2 pozemků pod silnicemi II. a III. třídy. Jejich celková účetní hodnota činí 298 tisíc korun.
 
V okrese Louny byly odborem Odloučené pracoviště Louny převedeny do vlastnictví kraje dva pozemky pod silnicemi II. a III. třídy ležící v katastrálním území Vesce u Drahonic a Deštnice. Parcely o výměře 1.308 m2 mají účetní hodnotu 37 tisíc korun.
 
Zbývající čtyři pozemky převedl odbor Odloučené pracoviště Teplice. Jednalo se o pozemky v katastrálních územích Pastviny u Moldavy, Duchcov a Lahošť. I v těchto případech byly předmětem bezúplatného převodu pozemky pod tělesy komunikací II. a III. třídy. Účetní hodnota parcel o celkové rozloze 6.618 m2 dosahuje částky necelých 348 tisíc korun.
 
Převodem všech těchto pozemků došlo ke sjednocení vlastníka pozemku pod komunikací s vlastníkem tělesa komunikace.