Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM převedl 30 lesních pozemků Lesům ČR

03.06.2013
ÚZSVM převedl 30 lesních pozemků Lesům ČR
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, převedl státnímu podniku Lesy ČR do práva hospodaření 30 pozemků v okresech Chomutov, Litoměřice a Česká Lípa v celkové účetní hodnotě přes 567 tisíc korun. Výměra lesních pozemků je 64.143 m2.
Nejvíce pozemků získal státní podnik v okrese Litoměřice. ÚZSVM převedl Lesům ČR 26 pozemků v katastrálních územích Vinné a Třebušín. Všechny uvedené pozemky jsou součástí vodních toků, a to Kotelický potok, Luční potok, Trojhorský potok a potok Přítok, které byly určeny do správy s. p. Lesy ČR. Celková výměra všech těchto pozemků činí 22.992 m2 a účetní hodnota přesahuje 440 tisíc korun.
 
V okrese Česká Lípa byly převedeny 2 pozemky v katastrálním území Jestřebí u České Lípy. Jednalo se o lesní pozemek určený k plnění funkcí lesa a o lesní cestu. Celková výměra nemovitostí v účetní hodnotě bezmála 5 tisíc korun v tomto případě činí pouhých 87 m2.
 
Dva zbývající pozemky převedl odbor Odloučené pracoviště Chomutov. Výměra těchto lesních pozemků v katastrálním území Přeskaky činí 41.064 m2. Účetní hodnota je více než 122 tisíc korun.
 
Státní podnik Lesy ČR všechny výše uvedené pozemky potřebuje pro plnění úkolů a zajištění jejich správy, proto ÚZSVM převedl tento majetek do práva hospodaření v souladu s lesním zákonem.