Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM převedl bezúplatně 18 pozemků na Děčínsku

24.06.2013
ÚZSVM převedl bezúplatně 18 pozemků na Děčínsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl další nemovitosti Agentuře ochrany přírody a krajiny a Ústeckému kraji.
Předmětem převodu AOPK bylo celkem 10 pozemků o celkové rozloze 12.804 m2, přičemž v jednom případě se jednalo o spoluvlastnický podíl ve výši jedné poloviny. Převedené pozemky se nachází v katastrálních územích Křešice u Děčína, Labská Stráň, Dobkovice, Horní Habartice a Stará Bohyně. Pozemky jsou buď zcela zalesněné nebo zatravněné. Všechny parcely leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří s výjimkou pozemku ležícího v katastrálním území Labská Stráň, který je součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Účetní hodnota majetku přesahuje 66 tisíc korun.
 
V průběhu května získal bezúplatně 8 pozemků o celkové rozloze 4.774 m2 do svého vlastnictví také Ústecký kraj. Všechny pozemky v katastrálním území Růžová leží pod silnící III. třídy a nachází se na nich náspy, svahy, zpevňovací zdi a zářezy podél silnic, které slouží jako rezerva k rozšíření silnic. Celková účetní hodnota pozemků je více než 224 tisíc korun a jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.