Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal 24 let starý automobil

12.06.2013
ÚZSVM prodal 24 let starý automobil
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal osobní automobil značky VAZ 21053 za 62.222 korun. Vůz, který byl vyroben v roce 1989, byl ve velmi dobrém technickém stavu, na tachometru měl pouhých 43 najetých kilometrů.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 10 uchazečů z celé republiky.  Automobil byl prodán účastníkovi výběrového řízení, který nabídl nejvyšší cenu.
 
Automobil ÚZSVM nabyl v rámci tzv. odúmrti s dalšími nemovitými věcí ve Švihově u Klatov.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.