Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal na Kladensku statek s pozemky

07.06.2013
ÚZSVM prodal na Kladensku statek s pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve dvou samostatných výběrových řízeních nemovitosti v katastrálním území Stehelčeves. Výnos z prodeje bývalého statku a zemědělských pozemků dosáhl výše 4,1 milionu korun.
Předmětem prvního výběrového řízení byla zchátralá zemědělská usedlost s několika hospodářskými budovami. Ve druhém případě se jednalo o soubor 17 zemědělských pozemků. Původní majitel nemovitostí zemřel bez zákonných či závětních dědiců, a majetek tak připadl rozhodnutím soudu ÚZSVM jako tzv. odúmrť.  Získané finanční prostředky odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.