Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM prodal na Teplicku vodní nádrž

14.06.2013
ÚZSVM prodal na Teplicku vodní nádrž
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal ve výběrovém řízení sedm pozemků v katastrálním území Hajniště u Duchcova. Za nemovitosti o celkové výměře 27.674 m2 zaplatil nový majitel 1,55 milionu korun.
Jednalo se o pozemky tvořící umělou vodní nádrž napájenou z bezejmenného přítoku a dále o parcely pod odtokem z této nádrže do potoka Bouřlivec. Odtok z nádrže je po celé délce zpevněn prefabrikovanými betonovými žlabovkami. Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1975-1977 v rámci rekultivačních činností v daném území.