Pondělí, 24. února 2020

ÚZSVM prodal v Teplicích dům zrušeného Fondu dětí a mládeže

18.06.2013
ÚZSVM prodal v Teplicích dům zrušeného Fondu dětí a mládeže
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), zrealizoval nemovitosti bývalého Fondu dětí a mládeže nacházející se ve Školní ulici v Teplicích. Budovu a příslušný zastavěný pozemek se podařilo prodat ve druhém kole výběrového řízení za cenu 3,7 milionu korun.
Na základě rozsudku Okresního soudu v Teplicích, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem a následného Ohlášení změny práva k nemovitosti do katastru nemovitostí byl do vlastnictví ČR s příslušností hospodaření s majetkem státu pro ÚZSVM zapsán majetek po bývalém Fondu dětí a mládeže. Konkrétně se jednalo o budovu a dva pozemky ležící v katastrálním území Teplice.
 
Další realizaci těchto nemovitostí předcházelo sloučení obou pozemků, čímž vznikla jediná parcela, na níž se nachází hlavní budova s příslušenstvím – tzv. zadním traktem, což je budova ve dvoře celého „areálu“.
 
Zákonem č. 113/1993 Sb. byla zřízena právnická osoba Fond dětí a mládeže (FDM) a byl jí svěřen majetek bývalého Svazu socialistické mládeže, který přešel do vlastnictví státu dle § 1 ústavního zákona č. 497/1990 Sb. Zákonem č. 364/2000 Sb. byl FDM dán do likvidace (FDM byl zrušen ke dni 1. 12. 2000, a tím vstoupil do likvidace). Dnem 1. 1. 2005 přešla práva a povinnosti fondu včetně práv a povinností nedokončených právních sporů na ČR, jejímž jménem jedná Ministerstvo financí ČR (MF).
 
Likvidátor nepostupoval v dané věci v souladu se zákonem, když prostřednictvím svého právního zástupce učinil veřejnou soutěž již dne 13. 10. 2004 a o vyhlášení veřejné soutěže neinformoval příslušné státní orgány, tedy MF a vládu ČR. Následně došlo k uzavření kupní smlouvy přesto, že Parlamentem ČR byl zakázán převod majetku FDM mimo bezúplatného převodu, a to usnesením ze dne 4. 11. 2004. Postup likvidátora FDM byl shledán jako protiprávní a výše uvedenými rozsudky byla jako vlastník předmětných nemovitostí určena Česká republika.
 
ÚZSVM je na základě zákona č. 153/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních stazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit mimo jiné s majetkem, ke kterému vznikla MF příslušnost hospodařit podle čl. I bodu 6 zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 428/2003 Sb.,  s nímž bylo MF k uvedenému dni příslušné hospodařit, s výjimkou majetkových účastí v obchodních společnostech.