Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM prodal zchátralé svazácké středisko za více než dva miliony korun

05.06.2013
ÚZSVM prodal zchátralé svazácké středisko za více než dva miliony korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), prodal až v 7. kole výběrového řízení areál bývalého hotelu Voroněž (později Kaskáda) v katastrálním území Pozlovice, za částku 2,14 milionu korun. Všech 7 kol výběrového řízení proběhlo od června 2011 do února 2013. Kupní cena byla novým majitelem zaplacena v květnu 2013.

Jedná se o bývalé rekreační a školicí středisko SSM, které je situováno mimo zastavěnou část obce Pozlovice v bezprostřední blízkosti západního břehu Pozlovické přehrady, známé také jako Luhačovická přehrada. Areál tvoří hotel s ubytovacím a stravovacím traktem, obslužným a sociálním zařízením pro personál. Vedlejší objekt býval distribuční stanicí kapalného plynu včetně plynových nádrží, zpevněných ploch, přípojek inženýrských sítí a přilehlých pozemků o celkové ploše 6.239 m2 včetně trvalých porostů.

Vlastní prodej areálu byl velmi komplikován skutečností, že objekt hotelu byl od první poloviny devadesátých let minulého století mimo provoz a od té doby se nachází ve velmi špatném technickém stavu, přičemž řada konstrukčních prvků je zcela zničena.

Hotel v lukrativní lokalitě u přehrady po roce 1989 přešel jako majetek České republiky do správy Fondu dětí a mládeže (FDM). Při likvidaci FDM byl tento majetek společně se souvisejícími pozemky odprodán v roce 2004 v rozporu se zákonem, neboť nebyl udělen souhlas Ministerstva financí ČR (MF ČR) s převodem nemovitostí před uzavřením kupní smlouvy. Po uskutečnění prodeje přistoupilo MF ČR k podání žaloby na určení vlastnictví k tomuto majetku a na základě soudního rozhodnutí bylo v roce 2008 určeno, že vlastníkem nemovitostí je Česká republika a příslušnost hospodařit s majetkem náleží MF ČR. Na základě zákona č.153/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, pak příslušnost hospodařit přešla s účinností od 1. 7. 2009 na ÚZSVM. K prodeji nemovitosti mohl ÚZSVM přikročit až po následném rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který zamítl dovolání žalovaného a definitivně tím potvrdil vlastnictví České republiky.