Úterý, 19. listopadu 2019

Soud v kauze Promopro: úředníci bez trestu, jednatelé dostali devět let

25.06.2015
Praha (e15.cz) - V kauze státní zakázky na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví EU uznal soud vinnými někdejšího jednatele firmy Promopro Jaroslava Veselého i šest zástupců subdodavatelských společností. Nejpřísnější trest - devět let odnětí svobody - uložil Veselému a jednateli hlavní subdodavatelské firmy Vlastimilu Maxovi, kteří podle obžaloby spáchali vedle praní špinavých peněz i podvod. Obžalované státní úředníky soud osvobodil.
Státu přiznal 327,5 milionu korun jako náhradu škody, dalších 450 milionů musí ČR vymáhat v civilním řízení. Verdikt není pravomocný.
 
Promopro získalo zakázku od úřadu vlády v roce 2008, a to bez výběrového řízení. Podle rozsudku Veselý s jednatelem hlavní subdodavatelské firmy NWDC Maxou následně předkládali úřadu k vyúčtování i faktury za služby, které nebyly provedeny nebo nijak nesouvisely se zajištěním konferencí při předsednictví.
 
„Pan Veselý měl jako odborník nepochybně představu, jaký rozsah činnosti je potřeba vykonávat. Úřadu vlády měl garantovat nejen perfektní odvedení práce, k čemuž došlo, ale i to, aby práce byly fakturovány v uvedeném rozsahu a v odpovídajících cenách,“ zdůvodnila verdikt předsedkyně soudního senátu Eva Brázdilová.
 
Ostatní obžalovaní podnikatelé pak prý nezákonně získané prostředky pomáhali legalizovat tak, že vytvářeli falešné faktury, převáděli peníze vylákané z úřadu vlády na další subjekty a poté je vybírali v hotovosti. „Dobře věděli, že činnosti, které fakturují, se vůbec neuskutečnily, protože jejich společnosti se na nich v žádném případě nepodílely. To, že finanční prostředky byly z účtů vybrány v hotovosti, také o mnohém svědčí,“ konstatovala soudkyně.
 
Obžaloba mířila i na bývalou šéfku sekce pro předsednictví Janu Hendrichovou a na její podřízené Radomíra Karlíka a Davida Mlíčka. Vinila je ze zneužití pravomoci, porušování povinnosti při správě cizího majetku a Hendrichovou s Karlíkem také z pletich při veřejné soutěži. Zakázku prý Promopru přidělili v rozporu se zákonem a nezajistili dostatečnou kontrolu k odhalení podvržených faktur. Soudkyně se však dnes trojice zastala s tím, že jsou „obětními beránky“.
 
„Od počátku jsem hledala motiv k trestné činnosti, z níž byli obžalováni. Ten motiv jsem nenašla. A jestliže nemůžeme najít motiv, těžko můžeme najít úmysl ke spáchání trestného činu. Nenašli jsme žádný majetkový prospěch, žádné propojení na osoby, které se té trestné činnosti dopustily,“ řekla Brázdilová.
 
Podle ní úředníci postupovali racionálně a v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, když se snažili zajistit akce, které byly organizačně náročné. „Podle našeho názoru se to jenom snažili zabezpečit co nejlepším způsobem. Nutno říct, že se to povedlo. Jako republika jsme neselhali,“ dodala.
 
Jana Hendrichová a Radomír Karlík
 
Podnikatelé Marcel Příkopa, Ivan Komárek a Roman Pekarovič si mají odpykat šest let vězení, Pavel Girstl pět let, všichni ve věznici s dozorem. Veselého s Maxou poslal soud do přísnějšího typu věznice s ostrahou. Václava Čadu potrestal tříletou podmínkou s pětiletou zkušební dobou.
 
Soud také uložil všem obžalovaným podnikatelům kromě Čady zákaz účasti ve statutárních orgánech firem. U Veselého a Maxy zvolil maximální možnou výši tohoto trestu, tedy deset let, oba muži navíc po tuto dobu nesmí podnikat ve svém oboru.
 
Veselý s Maxou podle soudu způsobili svým podvodem škodu nejméně 327,5 milionu korun. Tuto částku soud státu přiznal s tím, že zhruba 135 milionů se podařilo zajistit na účtech a zbylé peníze musí sedm obžalovaných podnikatelů vyplatit v takovém poměru, v jakém se na škodě podíleli.
 
Se zbytkem nároku, který po odečtení pokuty za porušení rozpočtové kázně činí přibližně 450 milionů, odkázal trestní soud ČR do občanskoprávního řízení. „Počkáme na písemné vyhotovení rozsudku a pak budeme rozhodovat, jak dál postupovat,“ řekl mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Pavel Hortig.