Úterý, 18. února 2020

Hasiči pokáceli nebezpečné lípy a olše

​Soběslav (Táborský týden) – Táborské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) využilo na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného mezi ÚZSVM a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky už opakovaně pomoci hasičů při odstranění nebezpečných stromů.
Naposledy hasiči z Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pomohli ÚZSVM pokácet osm nebezpečných stromů, především olší a lip, které se nacházely na pozemku patřícím státu v Soběslavi v lokalitě zvané Andělská stoka. Stromy byly ve velmi špatném stavu a hrozilo jejich zřícení na frekventovanou silnici E55 mezi Táborem a Českými Budějovicemi. Odbor životního prostředí Městského úřadu v Soběslavi provedl místní šetření, které špatný stav stromů potvrdilo. Hasiči stromy pokáceli rychle a bez komplikací 8. července, díky nim došlo k úspoře finančních prostředků ze státního rozpočtu, které by jinak musely být vynaloženy zadáním práce soukromé firmě, a předešlo se tak zároveň případným škodám na majetku a zdraví lidí.