Úterý, 18. února 2020

Kraj dostal pozemky gratis

Ústecký kraj (Ústecký deník) – Více než 20 tisíc metrů čtverečních pozemků získal Ústecký kraj nově do svého majetku. Bezúplatně mu je převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Účetní hodnota pozemků nacházejících se v okresech Litoměřice, Děčín a Teplice je téměř 950 tisíc korun. Největší výměru pozemků získal kraj v okrese Litoměřice. Leží v katastrálním území Vlastislav a výměru mají 8 420 m2. „Na převedených pozemcích leží tělesa komunikací III. třídy. Pozemky leží v okrajové nezastavěné části katastrálního území. Současně leží ve IV. zóně ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti České středohoří,“ sdělil mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka.

U dalších šesti pozemků v Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce nebyl vlastník známý. „Dotazem na příslušné úřady zaměstnanci získali podklady, které potvrdily, že s majetkem nehospodaří žádná organizační složka státu ani státní organizace, a se kterým je tedy příslušný hospodařit náš úřad,“ doplnil Ležatka.

Zbylé pozemky o výměře přes 4 tisíce m2 nabyl Ústecvýměře ký kraj v okrese Teplice. Dva pozemky leží v katastrálním území Dubí u Teplic, další dva v katastrálním území Dubí-Bystřice. Na všech opět stojí silnice III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje a v hospodaření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. „Pozemky ležící v katastrálním území Dubí u Teplic byly rovněž v minulosti evidovány u neznámého vlastníka a po prověření nabývacích titulů došlo k přepsání těchto pozemků na ÚZSVM,“ upřesnil Ležatka.

Účetní hodnota pozemků nacházejících se v okresech Litoměřice, Děčín a Teplice je téměř 950 tisíc korun.