Úterý, 18. února 2020

Odbor školství, kultury a památkové péče se stěhoval

Nymburk (Nymburský deník) – Kanceláře odboru školství, kultury a památkové péče nově najdou lidé v prvním patře budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Vchod je z budovy C (U Staré sladovny 390), kanceláře číslo 206, 207, 208. Vedení města dlouho řešilo problém s nevyhovujícími prostory pro městskou policii. Podařilo se mu letos vyjednat pronájem nevyužívaných prostor v budově Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, který přímo sousedí s budovou C městského úřadu. Přesunem odboru školství, kultury a památkové péče z hlavní budovy radnice se uvolnilo místo, které bude využito k rozšíření prostor pro městskou polici, která se tímto nemusí stěhovat zcela mimo úřad.