Úterý, 18. února 2020

ÚZSVM prodal pozemky v průmyslové zóně v Jindřichově Hradci za vícer než 8 milionů korun

Jindřichův Hradec (kurzy.cz) Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo pozemky o celkové výměře 20 500 m2 za více než 8 milionů korun. Pozemky leží v oblasti průmyslové zóny města Jindřichův Hradec.

Do vlastnictví státu pozemky přešly na základě rozhodnutí o výkupu po roce 1948 a na základě nabídek bezplatného odevzdání majetku do vlastnictví státu v šedesátých letech minulého století. Pozemky byly určeny pro výstavbu areálu Zemědělského stavebního sdružení v Jindřichově Hradci, které získalo pozemky do trvalého užívání. Po roce 1989 byl podnik privatizován, pozemky v areálu však zůstaly ve vlastnictví státu.

V průběhu let došlo k několika změnám ve vlastnictví budov. Vyjednávání o jejich prodeji tak byla velmi složitá. Nejprve byly prodány zastavěné pozemky vlastníkům staveb a následně byly prodány i nezastavěné pozemky v areálu. Prodejem pozemků tak došlo ke sjednocení vlastnictví budov a pozemků a otevřela se cesta k dalšímu rozvoji celého areálu.