Úterý, 18. února 2020

ÚZSVM vyřešil pozemky po neexistujícím Státním statku Nová Bystřice

Nová Bystřice (kurzy.cz) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci se ujal čtyř bezprizorních zemědělských pozemků v Dačicích, které byly řadu let v katastru nemovitostí zapsány na zaniklý státní podnik Státní statek Nová Bystřice. Parcely dohledané díky Mapě majetku státu byly předány Státnímu pozemkovému úřadu.

Majetkoprávním šetřením bylo zjištěno, že Státní statek Nová Bystřice zanikl ke dni 31. 3. 1991 rozdělením na pět nových státních podniků. Těmi byly Statek Nová Bystřice, Zemědělský podnik Slavonice, Statek Dešná, Zemplast a Stavební služby Nová Bystřice. Zaměstnanci ÚZSVM prověřili, že prošetřované pozemky na žádný z nástupnických podniků nepřešly. Jednalo se tak o majetek, s nímž žádná organizační složka nehospodaří, a parcel se tak podle zákona o majetku státu ujal ÚZSVM. V rámci následně provedené nabídky majetku jiným státním institucím projevil o pozemky zájem Státní pozemkový úřad.

Všechny pozemky o celkové výměře 431 m2 leží mimo městskou zástavbu u břehů Šibeničního a Tučkova rybníka. Podle výpisu z pozemkové knihy původně náležely k velkostatku šlechtického rodu Dalbergů. Těm od roku 1809 mimo jiné patřil i dačický zámek. Po vymření rodu po meči (1940) vlastnil dačický velkostatek se zámkem až do poválečného zestátnění Franz Karl Prinz zu Salm-Salm.

ÚZSVM M v roce 2015 vypracoval unikátní inventuru nemovitostí, zapsaných v katastru nemovitostní na stát – Mapu majetku státu. Díky ní zjistil, že v České republice se nacházelo 25 557 nemovitostí, které byly zapsány na subjekty zaniklé, nedohledané, nedostatečně identifikované či v likvidaci. ÚZSVM se na vyřešení těchto nemovitostí zaměřuje a celá řada jich již byla převedena na nového vlastníka.