Pondělí, 21. října 2019

Celní správa získala od ÚZSVM skladovací prostory

14.07.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Celní správě sklad, který se nachází v katastrálním území Nespeky. Hodnota majetku je bezmála 921 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Celní správě sklad, který se nachází v katastrálním území Nespeky. Hodnota majetku je bezmála 921 tisíc korun.Jedná se o budovu s pozemkem, kterou ÚZSVM převzal po zaniklém Okresním úřadu Benešov. Celní správa tyto skladovací prostory využije pro plnění svých úkolů.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace