Středa, 23. října 2019

Převedený pozemek je součástí Muzea Vyškovska

12.07.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně Jihomoravskému kraji pozemek, který funkčně souvisí s budovou Muzea Vyškovska.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Vyškov (Územní pracoviště Brno), převedl bezúplatně Jihomoravskému kraji pozemek, který funkčně souvisí s budovou Muzea Vyškovska. Pozemek se nachází pod přístupovou cestou k hlavní budově muzea a je součástí této historické budovy.Muzeum Vyškovska svou činností přispívá ke kulturnímu rozvoji, výchově a vzdělávání obyvatel celého regionu. Muzeum pro návštěvníky zajišťuje stálé expozice, krátkodobé výstavy, odborné přednášky, pořádá tzv. muzejní noci s programem pro děti i dospělé, při nichž využívá většiny svých prostor. Muzeum se podílí také na Dnech evropského kulturního dědictví ve Vyškově. Muzeum Vyškovska soustřeďuje sbírky historické, archeologické, národopisné a sbírku výtvarného umění. Známá je rozsáhlá kolekce vyškovské lidové keramiky, jejíž výroba měla ve Vyškově své zázemí od počátku 18. století do roku 1945.Ve Vyškově stál patrně již kolem roku 1200 panský hrad, jako biskupský je uváděn v roce 1318. Za husitských válek jej husité pobořili, ale již v roce 1449 byl obnoven jako Nový hrad. V jeho stavbě pokračoval biskup Tas Černohorský z Boskovic, který rozšířil hrad o další křídlo. Stalo se tak patrně poté, co byl hrad v roce 1468 poškozen útokem vojsk Jiřího z Poděbrad, neboť město Jiřímu kladlo odpor. Před rokem 1487 hrad rozšířil biskup Jan Filipec a na počátku 16. století jej biskup Stanislav Thurzo přebudoval na renesanční zámek. Za švédského náporu v roce 1643 byl Vyškov vypálen a současně byl značně poškozen také zámek se zahradou. Zámek znovu vystavěl v 60. letech 17. století olomoucký biskup Karel XI. z Lichtenštejna, který zde zřídil obrazovou galerii. V letech 1660 “ 1665 byla v zámku i mincovna, která byla přemístěna do Kroměříže. Od požáru v roce 1753 zámek chátral, v roce 1774 byl změněn ve vojenskou nemocnici. Po požáru v roce 1917 byl zámek znovu upraven. Olomouckým arcibiskupům patřil až do roku 1928, od té doby náležel městu. V letech 1951 “ 1954 proběhla generální oprava.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace