Středa, 23. října 2019

Vkladní knížky přinesly zisk do státní kasy

21.07.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), odvedl do státního rozpočtu téměř 900 tisíc korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), odvedl do státního rozpočtu téměř 900 tisíc korun. Tyto finanční prostředky byly uloženy na vkladních knížkách České spořitelny a Poštovní spořitelny, které ÚZSVM získal na základě usnesení soudu jako tzv. odúmrť.Na základě tohoto usnesení získal ÚZSVM také předměty ze žlutých a bílých kovů, které ÚZSVM Zápisem o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu předal Puncovnímu úřadu v Praze.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.
Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace