Pondělí, 6. dubna 2020

červenec

ÚZSVM předal tzv. vládní vilu v Brně

30.07.2009
ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, převedl Národnímu památkovému ústavu nemovitosti v areálu tzv. vládní vily, která se nachází v Hroznové ulici 14 v Brně “ Pisárkách. Účetní hodnota předaného nemovitého majetku převyšuje částku 23 milionů korun.

Hraniční přechod Železná Ruda převeden městu

30.07.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl areál hraničního přechodu Železná Ruda, jehož novým majitelem se stalo město Železná Ruda. Celková hodnota nemovitého a movitého majetku je více než 36 milionů korun.

Policie ČR získala od ÚZSVM hodnotnou budovu

29.07.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně předal Krajskému ředitelství Policie Severomoravského kraje budovu bývalého Okresního úřadu v Olomouci, a to včetně souvisejících pozemků. Účetní hodnota nemovitostí přesahuje částku 95 milionů korun.

Budova nového sídla olomouckého pracoviště ÚZSVM

29.07.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), převzal od Krajského ředitelství Policie Severomoravského kraje budovu v Olomouci, kde dříve sídlil jeden z jejích útvarů. Účetní hodnota budovy je téměř 26 milionů korun.

Padělané věci skončily v drtičce odpadu

27.07.2009
Celkem 22 tisíc kusů CD, DVD nosičů, oblečení, obuvi, batohů, opasků a tašek, které byly označeny padělanou ochrannou známkou, převzal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), od Policie ČR.

ÚZSVM předal Kutné Hoře parkoviště

22.07.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl městu Kutná Hora stavbu parkoviště, jejíž hodnota je téměř 1,9 milionu korun.

Převedená historická sbírka má hodnotu 263,6 milionů korun

21.07.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do správy Národnímu památkovému ústavu mobiliární fond zámku Lešná, který tvoří historické sbírky umístěné v prostorách a v depozitářích zámku Lešná. Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 263,6 milionů korun.

ÚZSVM přispívá k rozvoji turistiky a sportovních aktivit

20.07.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), převádí městu Brandýs nad Orlicí pozemky pod místními komunikacemi. Jedná se o celkem 6 pozemků v lokalitě U Labyrintu, jejichž celková výměra je 3.930 m˛.

Nepotřebný sklad vynesl 2,5 milionu korun

15.07.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), za téměř 2,5 milionu korun v 5. kole výběrového řízení prodal nepotřebný sklad v katastrálním území Horní Záhoří u Písku.

ÚZSVM převádí pozemky městu

14.07.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil údržbu veřejné zeleně na pozemcích státu, které se nacházejí v lokalitě havlíčkobrodského sídliště Na Výšině.

ÚZSVM předal muzeu nemovitosti na Hatích

13.07.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl nemovitosti na hraničním přechodu Hatě na Znojemsku Technickému muzeu v Brně. Účetní hodnota předaného majetku převyšuje částku 37,3 milionů korun.

Poslední budova polikliniky prodána ve veřejné soutěži

08.07.2009
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), dokončili prodej poslední budovy privatizovaného majetku Nemocnice s poliklinikou v Teplicích, a to v souladu s aktualizovaným privatizačním projektem.

ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi

07.07.2009
Celkem 18 pozemků pod komunikacemi bezúplatně převedl během posledního půl roku ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno). Účetní hodnota převedených pozemků dosahovala částky téměř 1,1 milionu korun.

ÚZSVM předal drogy k likvidaci

02.07.2009
ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), dokončil evidenci dalších případů zabrání věcí z trestné činnosti, a to z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení k jejich výrobě.

ÚZSVM zastupuje stát již 7 let

01.07.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl zřízen k 1. 7. 2002, a to zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tímto zákonem bylo ÚZSVM svěřeno právní zastupování státu a hospodaření s majetkem.

Padělky světových značek skončily ve spalovně

01.07.2009
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), ve spolupráci s Celním ředitelstvím zajistili a provedli likvidaci přes 700 kusů textilních výrobků o celkové hmotnosti 360 kg.