Úterý, 19. listopadu 2019

Policie ČR získala od ÚZSVM hodnotnou budovu

29.07.2009
Policie ČR získala od ÚZSVM hodnotnou budovu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně předal Krajskému ředitelství Policie Severomoravského kraje budovu bývalého Okresního úřadu v Olomouci, a to včetně souvisejících pozemků. Účetní hodnota nemovitostí přesahuje částku 95 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně předal Krajskému ředitelství Policie Severomoravského kraje budovu bývalého Okresního úřadu v Olomouci, a to včetně souvisejících pozemků. Účetní hodnota nemovitostí přesahuje částku 95 milionů korun.

Ke změně příslušnosti hospodaření došlo na základě usnesení Vlády ČR, o využití vybraných objektů na území statutárního města Olomouc.

Tyto nemovitosti budou využity pro zřízení sídla nově vzniklého Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.