Pondělí, 21. října 2019

Převedená historická sbírka má hodnotu 263,6 milionů korun

21.07.2009
Převedená historická sbírka má hodnotu 263,6 milionů korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do správy Národnímu památkovému ústavu mobiliární fond zámku Lešná, který tvoří historické sbírky umístěné v prostorách a v depositářích zámku Lešná.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Zlín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do správy Národnímu památkovému ústavu mobiliární fond zámku Lešná, který tvoří historické sbírky umístěné v prostorách a v depositářích zámku Lešná.
Celková účetní hodnota převedeného majetku je téměř 263,6 milionů korun.

Veškerý movitý majetek v celkovém počtu 4.989 předmětů je zapsán jako kulturní památka a Národnímu památkovému ústavu byl předán na základě určení Ministerstva kultury ČR o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu. ÚZSVM byl s tímto majetkem příslušný hospodařit ze zákona.


Zámek Lešná je nemovitou kulturní památkou, v jeho zámeckém parku a v oboře je umístěna zoologická zahrada Lešná u Zlína, která patří k nejoblíbenějším zahradám v ČR.

Zámek Lešná byl původně majetkem rakouského šlechtického rodu Sailernů. Původní objekt zámku nechal v letech 1804 - 1810 postavit hrabě Josef Jan ze Sailernu, dnešní podoba zámku je pak dílem Františka Sailerna, který nechal původní zámek zbourat a na jeho místě v letech 1887-1894 nechal postavit nový secesní zámek podle návrhu vídeňského architekta Johanna Micka. Posledním majitelem z rodu Seilernů byl Josef, syn Františka Sailerna, který se zabýval přírodními vědami, zejména pak ornitologií a vytvořil zde přírodopisné zámecké muzeum. V zámeckém parku pak byla v roce 1929 Josefem Sailernem založena zoologická zahrada, kterou hrabě průběžně rozšiřoval o zvířata, která přivezl ze svých cest. Po roce 1945 byl Sailernům zámek zkonfiskován. Nyní je zámek jako nemovitost majetkem města Zlína, zámecký mobiliární fond pak majetkem státu.

K nejkrásnějším prostorám zámku patří vstupní hala, která je obložena dřevem, rovněž všechny obrazy v ní jsou dřevěné, jedná se o tzv. dřevořezby z jednoho kusu dřeva. V prvním poschodí se pak nachází sál předků s velkým krbem a galerií portrétů příslušníků rodu, který je v současné době využíván i jako obřadní síň. K dalším významným prostorám zámku patří kulečníkový sál, knihovna, jídelna, dámský salon a sál kuriozit. Velké množství unikátních a historicky cenných sbírkových předmětů se nachází prakticky ve všech prostorách zámku. Sbírka, kterou Sailernové shromáždili na svých cestách po světě obsahuje např. japonský a čínský porcelán, sošky z ebenu, slonoviny, antické vykopávky, truhlice ze santalového dřeva a řadu dalších uměleckých předmětů.