Středa, 23. října 2019

ÚZSVM předal pozemky v chráněném území

16.07.2009
ÚZSVM předal pozemky v chráněném území
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli pozemky v katastrálním území Břvany Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli pozemky v katastrálním území Břvany Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Celková účetní hodnota předaných pozemků je bezmála 400 tisíc korun.Jednalo se celkem o 24 pozemků celkové výměry 39.100 m˛, které se nacházejí ve zvláště chráněném území poblíž bývalého lomu na kámen. Pozemky jsou v katastru nemovitostí označené jako dobývací prostory. Dle vyjádření Obvodního báňského úřadu v Mostě však není na uvedených pozemcích evidováno žádné výhradní ložisko a ani zde není stanoven dobývací prostor. Úkolem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bude uvést skutečný druh a využití pozemků do souladu s evidencí v katastru nemovitostí.Příslušnost hospodaření s uvedenými pozemky přešla na ÚZSVM po zániku Okresního úřadu Louny.