Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi

07.07.2009
ÚZSVM převádí pozemky pod komunikacemi
Celkem 18 pozemků pod komunikacemi bezúplatně převedl během posledního půl roku ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno). Účetní hodnota převedených pozemků dosahovala částky téměř 1,1 milionu korun.
Celkem 18 pozemků pod komunikacemi bezúplatně převedl během posledního půl roku ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno). Účetní hodnota převedených pozemků dosahovala částky téměř 1,1 milionu korun.

Tento majetek o celkové výměře 40.745 m2 převedl ÚZSVM do vlastnictví obcí Hodonín, Čejkovice, Mutěnice, Bohuslavice, Ratíškovice a Prušánky v okrese Hodonín (celkem 8 pozemků), Ř˜editelství silnic a dálnic ČR (3 pozemky) a Jihomoravskému kraji (7 pozemků).

ÚZSVM umožňuje těmito převody sjednocení vlastnických vztahů k pozemním komunikacím a pozemkům v rámci silniční sítě Jihomoravského kraje.