Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM převedl Svazu tělesně postižených invalidní vozík

24.07.2009
ÚZSVM převedl Svazu tělesně postižených invalidní vozík
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Svazu tělesně postižených v ČR, okresní organizaci v Berouně, skládací invalidní vozík.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Svazu tělesně postižených v ČR, okresní organizaci v Berouně, skládací invalidní vozík.

Tento majetek nabyl ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Berouně jako tzv. odúmrť.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.