Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM zajistil údržbu převáděných pozemků

14.07.2009
ÚZSVM zajistil údržbu převáděných pozemků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil údržbu veřejné zeleně na pozemcích státu, které se nacházejí v lokalitě havlíčkobrodského sídliště Na Výšině.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil údržbu veřejné zeleně na pozemcích státu, které se nacházejí v lokalitě havlíčkobrodského sídliště Na Výšině.ÚZSVM se po náročném dohledávání nabývacích listin, dořešení restitucí a duplicitního vlastnictví podařilo s městem Havlíčkův Brod upravit užívací vztahy k celkem 98 pozemkům, a to smlouvou o výpůjčce nemovitostí.Pozemky v celkové účetní hodnotě více než 1 milion korun jsou zatravněny a osázeny okrasnými stromy a keři. Tyto pozemky bude ÚZSVM postupně bezúplatně převádět městu Havlíčkův Brod.