Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM předal soubor starožitností

16.07.2008
Soubor 52 starožitností a 11 obrazů předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), Národnímu památkovému ústavu. Soubor starožitností, jejichž hodnota přesahuje 200 tisíc korun, připadl státu jako tzv. odúmrť.
Soubor 52 starožitností a 11 obrazů předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jablonec nad Nisou (Územní pracoviště Ústí nad Labem), Národnímu památkovému ústavu. Soubor starožitností, jejichž hodnota přesahuje 200 tisíc korun, připadl státu jako tzv. odúmrť.

Olejomalby Chalupy na Malé Skále nebo Oráč s voly, kyvadlové hodiny, osmiramenný lustr, broušenou vázu, mosazný hmoždíř, porcelánovou figurku tanečnice, knihy Dějiny umění od José Pijoana a další nabídl ÚZSVM jako nepotřebný majetek organizačním složkám státu. O starožitnosti projevil zájem Národní památkový ústav, který je využije na Územním pracovišti v Liberci.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. ÚZSVM řeší takové případy na území celé ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace