Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM předal šperky, mince a brilianty

31.07.2008
ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, předal Puncovnímu úřadu v Praze cennosti, jejichž celková hodnota převyšuje 204 tisíc korun. Jednalo se o šperky, mince, náramkové hodinky, stříbro a brilianty. Tento majetek získal ÚZSVM na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, předal Puncovnímu úřadu v Praze cennosti, jejichž celková hodnota převyšuje 204 tisíc korun. Jednalo se o šperky, mince, náramkové hodinky, stříbro a brilianty. Tento majetek získal ÚZSVM na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

K nejhodnotnějším předmětům patřily dámské zlaté hodinky OMEGA (série De Ville, 80. léta 20. století, 39 tisíc korun), zlatý náhrdelník, který byl v 90. letech 20. století vyroben ve zlatnictví E. Blumenfeld v Mnichově (téměř 24 tisíc korun), zlatý masivní náramek vyrobený v 80. letech 20. století v Německu (22 tisíc korun), zlatý kruhový náramek z doby Rakouska “ Uherska (5 tisíc korun), zlatá briliantová brož vyrobená v 90. letech 20. století v Německu (35 tisíc korun).

Součástí souboru šperků je také zlatý briliantový prsten s modrým přírodním safírem vyrobený v 80. letech 20. století v Itálii, zlatý briliantový prsten s modrým safírem z 30. let 20. století, zlatý briliantový prsten se smaragdem a dále také zlaté briliantové náušnice. Celková hodnota těchto prstenů je téměř 47 tisíc korun.

Na zajímavosti přidává souboru cenností zejména zlatý rakouský tzv. čtyřdukát z roku 1856, jehož cena byla odhadnuta na 12 tisíc korun.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace