Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM zajistil likvidaci těžké techniky

29.07.2008
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci strojů využívaných v minulosti k těžbě rašeliny na části pozemku v katastrálním území Pernink, jehož je ÚZSVM vlastníkem.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), zajistil likvidaci strojů využívaných v minulosti k těžbě rašeliny na části pozemku v katastrálním území Pernink, jehož je ÚZSVM vlastníkem.

Jednalo se o 3 těžební stroje, 2 nakladače a pásový tahač. Vybraná odborná firma zajistila práce spojené s likvidací strojů během jednoho dne. K likvidaci bylo předáno celkem 14 tun kovového šrotu, za který ÚZSVM získal bezmála 84 tisíc korun.

V souvislosti s ukončením těžební činnosti, které uložilo Ministerstvo zemědělství ČR, dokončila těžební společnost rekultivační práce, úpravu terénu po těžbě a zalesnění. V souladu s nájemní smlouvou ale firma nestihla stroje zlikvidovat, a proto se staly majetkem státu. ÚZSVM na sebe převzal povinnost likvidace této nepotřebné techniky.

V budoucnu bude na území Pernink vyhlášena přírodní rezervace, počítá se také s variantou zbudování naučné stezky.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace