Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM odvedl další výnos do státní kasy

03.07.2008
ÚZSVM odvedl další výnos do státní kasy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), za 656 tisíc korun prodal ve výběrovém řízení rodinný dům v obci a katastrálním území Pacov.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), za 656 tisíc korun prodal ve výběrovém řízení rodinný dům v obci a katastrálním území Pacov.

Součástí objektu je i kůlna a menší zahrádka. V domě byly nalezeny a oceněny některé užitkové věci jako např. skříně, poličky, lampy, televizor, rotoped apod. ÚZSVM získal tento majetek rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM odvedl výtěžek z prodeje do rozpočtu státu.


Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.