Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM prodal dva rodinné domy

16.07.2008
ÚZSVM prodal dva rodinné domy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), přispěl do státního rozpočtu částkou 4,5 milionů korun, kterou získal prodejem dvou rodinných domů s pozemky.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), přispěl do státního rozpočtu částkou 4,5 milionů korun, kterou získal prodejem dvou rodinných domů s pozemky.

První dům na náměstí v obci Libušín byl prodán za 2,6 milionů korun, druhý objekt, který se nachází v kladenské městské čtvrti Hnidousy, koupil zájemce za 1,9 milionu korun. Obě nemovitosti, které ÚZSVM získal z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť, byly prodány ve výběrovém řízení.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.