Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM prodal zemědělské pozemky

30.07.2008
ÚZSVM prodal zemědělské pozemky
Za více než 2 miliony korun prodal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník, (Územní pracoviště Střední Čechy), ve výběrovém řízení zemědělské pozemky, které se nacházejí v katastrálním území Milostín. ÚZSVM získal tento majetek jako tzv. odúmrť.
Za více než 2 miliony korun prodal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník, (Územní pracoviště Střední Čechy), ve výběrovém řízení zemědělské pozemky, které se nacházejí v katastrálním území Milostín. ÚZSVM získal tento majetek jako tzv. odúmrť.

Pozemky, jejichž výměra je více než 23 ha, prodal ÚZSVM hned v 1. kole výběrového řízení. Nabídka podaná vítězem výběrového řízení převýšila vyhlašovanou kupní cenu o více než 250 tisíc korun.

Zisk z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.
Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.