Sobota, 29. února 2020

červenec

ÚZSVM hospodaří také s kulturními památkami

30.07.2007
Nejvýznamnějším převodem kulturních památek, který zaměstnanci Územního pracoviště Hradec Králové zajišťovali v roce 2006, byl bezúplatný převod rozsáhlého souboru nemovitého majetku na Policku a Broumovsku. Celková účetní hodnota tohoto převedeného majetku je téměř 13,5 milionu korun.

ÚZSVM zajistil převody a opravu kulturních památek

25.07.2007
Tři vzácné nemovité kuturní památky změnily majitele. Ve všech třech případech zajistilo Územní pracoviště Plzeň (ÚZSVM) jejich bezúplatný převod. Účetní hodnota převáděných památek činí téměř 3 miliony korun.

Čtvrtina nemovitých kulturních památek pod správou ÚZSVM již změnila majitele

24.07.2007
V uplynulém období převedlo Územní pracoviště Ústí nad Labem šest nemovitých kulturních památek. Celková účetní hodnota převáděného majetku byla 81.529.352 korun. Další převody nebo prodeje se budou připravovat také v průběhu tohoto roku.

ÚZSVM převedl kulturní památky na město Znojmo

19.07.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Znojmo (Územní pracoviště Brno) bezúplatně převedl na město Znojmo objekty evidované jako kulturní památka na ulici Horní Česká ve Znojmě.

ÚZSVM dokončil prodej 24 bytových jednotek

19.07.2007
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem) dokončil prodej 24 bytových jednotek ve dvou bytových domech. Částku 3 124 000 korun, kterou tímto prodejem získal odvede ÚZSVM do státního rozpočtu.

ÚZSVM převedl automobily a počítače za 4 miliony korun

18.07.2007
ÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové jako řádný hospodář a ochránce státního majetku převedl výpočetní techniku a služební vozidla, které již nepotřebuje ke své činnosti na jiné organizační složky státu, které o tento provozní majetek projevily zájem.

ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, již 5 let zastupuje stát

12.07.2007
Dne 1. 7. 2007 uplynulo pět let od vzniku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ÚZSVM byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb. za účelem zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány a správními úřady a dále, aby hospodařil s majetkem státu.

ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, již 5 let zastupuje stát

12.07.2007
Dne 1. 7. 2007 uplynulo pět let od vzniku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ÚZSVM byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb. za účelem zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány a správními úřady a dále, aby hospodařil s majetkem státu.

ÚZSVM, Územní pracoviště Hradec Králové, již 5 let hájí zájmy státu

11.07.2007
Dne 1. 7. 2007 uplynulo pět let od vzniku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ÚZSVM byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb. za účelem zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány a správními úřady a dále, aby hospodařil s majetkem státu.

ÚZSVM, Územní pracoviště České Budějovice, již 5 let hájí zájmy státu

11.07.2007
Dne 1. 7. 2007 uplynulo pět let od vzniku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ÚZSVM byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb. za účelem zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány a správními úřady a dále, aby hospodařil s majetkem státu.

ÚZSVM, Územní pracoviště Ostrava, již 5 let hájí zájmy státu

11.07.2007
Dne 1. 7. 2007 uplynulo pět let od vzniku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ÚZSVM byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb. za účelem zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány a správními úřady a dále, aby hospodařil s majetkem státu.

ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, již 5 let hájí zájmy státu

11.07.2007
Dne 1. 7. 2007 uplynulo pět let od vzniku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ÚZSVM byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb., a to za účelem zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány a správními úřady a dále, aby hospodařil s majetkem státu.

ÚZSVM, Územní pracoviště Plzeň, již 5 let hájí zájmy státu

11.07.2007
Dne 1. 7. 2007 uplynulo pět let od vzniku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. ÚZSVM byl zřízen zákonem č. 201/2002 Sb. za účelem zastupování státu před soudy, rozhodčími orgány a správními úřady a dále, aby hospodařil s majetkem státu.

ÚZSVM předal dům v chráněné krajinné oblasti

09.07.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předal Občanskému sdružení Senior majetek v celkové účetní hodnotě více než dva a čtvrt milionu korun.

ÚZSVM - 5 let existence, hospodaření s majetkem v hodnotě více než 22 mld. korun, 96 % úspěšnost při

04.07.2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl zřízen zákonem, 1. 7. 2007 uplynulo pět let od jeho vzniku. Svou činnost vykonává ÚZSVM prostřednictvím Územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze.