Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM nabízí nemovitosti

15.07.2004

V průběhu příštího týdne - konkrétně 21. a 22. července 2004 - bude zpřístupněno pět nemovitostí, které v současné době nabízí k prodeji ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice).Pět domů včetně pozemků (stavebních a k domům náležejících) bude pro případné zájemce připraveno k prohlídce, aby se mohli seznámit s jejich dispozicemi a technickým stavem a na základě toho se případně rozhodnout, zda mají o nemovitost zájem.V kladném případě se mohou přihlásit do probíhajícího výběrového řízení. Termín ukončení podávání nabídek je 2. srpna 2004 do 15:00 hodin.Schválené záměry včetně podmínek pro prodej byly rovněž vyvěšeny na úředních deskách odboru Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec ÚZSVM a na úředních deskách obcí, na jejichž území se nabízené nemovitosti nacházejí. Podmínky prodeje byly také zaslány všem, kteří již dříve projevili o některou z nabízených nemovitostí zájem.Informace lze získat také na internetových stránkách ÚZSVM:

http://www.uzsvm.cz/majetek.phpVe všech případech se jedná o nemovitosti, které připadly státu na základě platných právních předpisů, konkrétně § 462 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku jako tzv. odúmrť. Jedná se o majetek, který zůstavitel zanechal a neměl ani zákonné, ani závětní dědice. Poté na základě rozhodnutí soudu připadl státu a ÚZSVM je příslušný s tímto majetkem hospodařit.Bližší informace Vám na požádání poskytne ředitel Územního pracoviště JUDr. Jaroslav Kubát (tel.: 387 724 431).Fotografie objektů lze zaslat na požádání.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Adam Halmoši, v. z.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM