Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM řeší případy odúmrtí

19.07.2004

Hned čtyři případy odúmrtí řeší ÚZSVM v současné době na Plzeňsku. Dva rodinné domy, bytovou jednotku, dvě rekreační chaty, několik pozemkových parcel a dále finanční vklady a akcie. Majetek v celkové hodnotě cca 6,5 milionů korun. To vše ÚZSVM připadlo v dědickém řízení.Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Plzeň ÚZSVM (Územní pracoviště Plzeň) realizují tento majetek dle platných právních předpisů a výtěžek pak ÚZSVM odvede do státního rozpočtu.Stát získal rozsáhlý majetek na základě § 462 občanského zákoníku po zůstavitelích, kteří neměli zákonné, ani závětní dědice - tzv. odúmrť a ÚZSVM přísluší právo s ním hospodařit.Bližší informace na požádání poskytne ředitel Územního pracoviště Plzeň ÚZSVM Ing. Mgr. Miroslav Kroc (tel.: 377 169 303).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Adam Halmoši, v. z.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM