Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM zabrání distribuci pirátských kopií

16.07.2004

193 kusů počítačových her na digitálních nosičích pro herní konzole PlayStation propadlo státu za spáchání trestného činu porušování autorského práva podle § 152 odst. 1 trestního zákona.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice) převzal tyto věci na základě rozsudku Okresního soudu v Pelhřimově.Propadlé počítačové hry budou likvidovány v souladu s platnými právními předpisy (tj. rozdrceny a následně spáleny).Bližší informace Vám na požádání poskytne ředitel Územního pracoviště JUDr. Jaroslav Kubát (tel.: 387 724 431).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Adam Halmoši, v. z.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM