Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM zajistí vyklizení domu, který získal jako odúmrť

22.07.2004

Dům plný starých a opotřebovaných textilií, obuvi, papíru a dalších různých věcí. I tak může vypadat majetek, který připadne státu. Odbor Odloučené pracoviště Karviná ÚZSVM (Územní pracoviště Ostrava) zajistí v nejbližších týdnech vyklizení nepotřebných věcí. Poté bude ÚZSVM na základě platných právních předpisů jednat o další realizaci tohoto majetku.Manželé z Havířovska, kteří dům zanechali, neměli žádné zákonné ani závětní dědice. Okresní soud v Karviné proto rozhodl, že jejich stavení včetně příslušenství a součástí připadne státu jako tzv. odúmrť. Příslušnost hospodařit s ním pak náleží ÚZSVM.V každém pokoji svého rodinného domu ponechali zůstavitelé zašlé koberce, záclony, velké množství oděvů, obuvi a papíru. Tentýž obsah v krabicích a igelitových taškách, dále dřevo, stará jízdní kola, vozíky a další nepotřebné předměty našli zaměstnanci ÚZSVM také ve sklepě domu.Bližší informace Vám na požádání poskytne ředitel Územního pracoviště Ostrava Ing. Karol Siwek (tel.: 596 284 401).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Adam Halmoši, v. z.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM