Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM zlikvidoval falešný rum

08.07.2004

Téměř padesát litrů destilátu označeného etiketou Rum tuzemský 40 %, výrobce Tritex, s. r. o. Svitavy získalo na základě usnesení Okresního soudu v Karlových Varech Odloučené pracoviště Karlovy Vary Územního pracoviště Plzeň Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "ÚZSVM").97 ks půllitrových lahví destilátu bylo zabráno v trestním řízení dle ustanovení § 73, odst. 1, písm. c) trestního zákona. Bylo zjištěno, že zabraný alkohol není výrobkem uvedené firmy, a obviněný tak spáchal trestný čin porušování práva k ochranné známce, ochrannému jménu a chráněnému označení původu dle ustanovení § 150/1 trestního zákona.Uvedený destilát byl zlikvidován za účasti zaměstnanců Územního pracoviště Plzeň ÚZSVM v plzeňské čističce odpadních vod na základě platných právních předpisů.Bližší informace na požádání poskytne ředitel Územního pracoviště Plzeň ÚZSVM Ing. Mgr. Miroslav Kroc (tel.: 377 169 303).Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Adam Halmoši, v. z.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM