Pátek, 10. dubna 2020

červenec

ÚZSVM převádí nemovitosti v hodnotě více než 45 milionů korun

29.07.2005

ÚZSVM odvedl více než půl milionu korun do státní pokladny

22.07.2005

Křižíkovo muzeum převedl ÚZSVM městu Plánice

22.07.2005

ÚZSVM se podílel na likvidaci nepovolené skládky na Hořicku

21.07.2005

ÚZSVM: Nemovitosti v hodnotě milionů korun zůstávají státu

19.07.2005

Odval Barré nepředstavuje riziko

14.07.2005
ÚZSVM sděluje veřejnosti výsledek prezentace činnosti firmy ECO - F, a. s., jakožto zpracovatele analýzy rizik, která se konala dne 13. 07. 2005 v budově ústředí ÚZSVM za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí a zástupců obce Vinařice:

ÚZSVM připravuje strategii na využití 63 hraničních přechodů

13.07.2005
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zahájil zpracovávání strategií na využití 63 převzatých silničních hraničních přechodů. Na tomto rozsáhlém úkolu intenzivně pracuje šest dotčených Územních pracovišť ÚZSVM. Základní materiály strategie budoucího využití se připravují pro každý hraniční přechod zvlášť s přihlédnutím k lokalitě kde se hraniční přechod nachází, jeho infrastruktuře a účelu využití budov a ploch. Strategie se budou postupně doplňovat a upravovat podle měnící se situace v závislosti na požadavcích Policie ČR, Generálního ředitelství cel, případně dalších organizačních složek státu, místní samosprávy a dalších subjektů, které budou mít o hraniční přechody nebo jednotlivé objekty zájem.

Souhlasem ke stavebnímu řízení napomůže ÚZSVM výstavbě nové křižovatky

12.07.2005
ÚZSVM odvede do státní pokladny více než 700 tisíc korun. Ty získal z prodeje bývalé zemědělské usedlosti, která připadla státu na základě rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Do státní pokladny odvede ÚZSVM přes 700 tisíc korun

11.07.2005

ÚZSVM zlikvidoval zařízení na výrobu lihu

04.07.2005