Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM eviduje historické hrobky

13.07.2004
ÚZSVM eviduje historické hrobky

Více než 450 hrobek a hrobových příslušenství na Městském hřbitově v Opavě eviduje ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Opava.Mezi nimi se nachází rovněž šest hrobek, které jsou v současné době zařazeny do seznamu a v případě, že jej Ministerstvo kultury schválí, budou prohlášeny za kulturní památku.Pokud zůstanou nadále v evidenci ÚZSVM, je záměrem ÚZSVM zajistit na základě platných právních předpisů jejich bezúplatný převod na Statutární město Opava.Město Opava již projevilo zájem například o hrobku stavitele Migliarina. Ten se do historie Opavy zapsal především podílem na regulaci toku řeky Opavy po ničivých povodních v letech 1897 a 1903.Z další tzv. Grauerovy hrobky byly v minulosti zcizeny dvě barevná umělecky hodnotná vitrážová skla, a zbylá jsou z důvodu ochrany uloženy ve skladu ÚZSVM odboru Odloučené pracoviště Opava.