Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM převzal hraniční přechod Dolní Dvořiště

15.07.2004
ÚZSVM převzal hraniční přechod Dolní Dvořiště

Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice ÚZSVM) převzalo fyzicky ke dni 1. 7. 2004 od GŘ˜C do své evidence hraniční přechod Dolní Dvořiště.

Prostory hraničního přechodu budou z větší části nadále využívány Celním ředitelstvím České Budějovice a Policií ČR. Část prostor bude v užívání subjektů poskytujících směnárenské služby.V průběhu července 2004 dojde k převzetí dalšího hraničního přechodu Studánky ve Vyšším Brodě.V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a na základě Usnesení vlády ČR přebírá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) od začátku května do konce října 2004 od Generálního ředitelství cel (GŘ˜C) příslušnost hospodaření s majetkem hraničních přechodů.