Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM připadla odúmrť za 1,2 milionu korun

09.07.2004

Rodinný domek se stavební parcelou, zahradou a další pozemky na Blatensku v celkové hodnotě přesahující milion korun spolu s akciemi a finanční hotovostí získal v dědickém řízení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jako odúmrť. Majetek zůstavitele, který neměl zákonné ani závětní dědice připadá podle § 462 občanského zákoníku jako tzv. odúmrť státu, konkrétně ÚZSVM, kterému přísluší s tímto majetkem hospodařit.


Odbor Odloučené pracoviště Strakonice ÚZSVM (Územní pracoviště České Budějovice) řeší další případnou realizaci tohoto majetku.