Pátek, 28. února 2020

červenec

Prostějov získal pozemek pod budovou městského úřadu

25.07.2011
Prostějov, 26. 7. 2011 - Bezúplatný převod ve veřejném zájmu uskutečnil ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), když převedl městu Prostějov pozemek v celkové účetní hodnotě téměř 1,6 milionu korun.

Kladno získalo pozemky pod komunikacemi

18.07.2011
Kladno, 19. 7. 2011 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Statutárnímu městu Kladno 2 pozemky pod místními komunikacemi. Celková výměra pozemků je 11 tisíc m2, účetní hodnota se blíží částce 850 tisíc korun.

ÚZSVM prodal pozemek ve Volyni

14.07.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), za téměř 750 tisíc korun prodal nezastavěný pozemek o výměře téměř 1.400 m2 v centru Volyně spotřebnímu družstvu Jednota.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ - K případu Diag Human

14.07.2011
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) k dalšímu vývoji kauzy sděluje, že Obvodní soud Vídeň “ vnitřní město potvrdil přijetí odvolání společnosti Diag Human SE proti rozhodnutí tohoto soudu o zastavení exekuce, která je vedena proti třem uměleckým předmětům v majetku České republiky. Podle informací, které má ÚZSVM k dispozici, je tento postup v intencích rakouského práva očekávatelný, jedná se o zcela běžný a standardní krok.

ÚZSVM předal kraji pozemky pod komunikacemi

11.07.2011
Brno, 12. 7. 2011 - Pozemky v účetní hodnotě více než 19,5 milionu korun bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji ÚZSVM, Územní pracoviště Brno (odbor Hospodaření s majetkem státu). Pozemky se nacházejí pod silnicí 2. třídy v katastrálním území Bystrc, jejich celková výměra je 31 tisíc m2.

ÚZSVM převedl zabavené lihoviny celníkům

06.07.2011
Ústí nad Orlicí, 7. 7. 2011 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl majetek propadlý státu v hodnotě více než 9,5 milionů korun Celnímu ředitelství v Hradci Králové.

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ K případu Diag Human

01.07.2011
Praha, 1. 7. 2011 “ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dnes obdržel usnesení vídeňského soudu o zastavení exekuce. Okresní soud Vídeň “ vnitřní město svým rozhodnutím vyloučil z exekučního řízení vedeném proti České republice zajištěné obrazy.