Sobota, 29. února 2020

červenec

ÚZSVM předal zemědělské pozemky oprávněným dědicům

28.07.2011
ÚZSVM předal zemědělské pozemky oprávněným dědicům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), vydal oprávněným dědicům spoluvlastnické podíly na 11 pozemcích v katastrálním území Staré Město.

ÚZSVM dohledal nezvěstného vlastníka až v Chorvatsku

27.07.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), prováděl prověrku nemovitostí, které jsou zapsány na listech vlastnictví již nežijících osob nebo neexistujících právnických osob. V této souvislosti prošetřoval také nemovitosti v katastrálním území Bystřec, zapsané na českého občana dlouhodobě žijícího na území bývalé Jugoslávie, o kterém nebyly známy další identifikační údaje.

Dům v Řevnicích prodán nejvyšší nabídce

26.07.2011
Dům v Řevnicích prodán nejvyšší nabídce
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za více než 6,1 milionu korun rodinný dům v ؘevnicích. Dům se stavební parcelou a zahradou byl prodán ve výběrovém řízení zájemci, který nabídl nejvyšší cenu. ÚZSVM získal rodinný dům jako tzv. odúmrť, a to na základě rozhodnutí soudu.

Prostějov získal pozemek pod budovou městského úřadu

25.07.2011
Prostějov získal pozemek pod budovou městského úřadu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl městu Prostějov pozemek v celkové účetní hodnotě téměř 1,6 milionu korun. Bezúplatný převod uskutečnil ÚZSVM ve veřejném zájmu.

Prodej pozemku sjednotil majetek

24.07.2011
Prodej pozemku sjednotil majetek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za 827 tisíc korun prodal pozemek v katastrálním území Jindřichův Hradec.

ÚZSVM zlikvidoval bezcenné věci z dědictví

21.07.2011
ÚZSVM zlikvidoval bezcenné věci z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), řeší likvidaci movitých věcí, které získal v rámci likvidace předluženého dědictví z rozhodnutí soudu.

Sjednocení majetku v Táboře

20.07.2011
Sjednocení majetku v Táboře
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za bezmála 57 tisíc korun prodal pozemek v katastrálním území Klokoty o výměře 67 m2 do vlastnictví města Tábor.

ÚZSVM řešil dědictví na Pelhřimovsku

19.07.2011
ÚZSVM řešil dědictví na Pelhřimovsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), vyřešil majetek v hodnotě více než 760 tisíc korun, který získal rozhodnutím Okresního soudu jako tzv. odúmrť.

Kladno získalo pozemky pod komunikacemi

18.07.2011
Kladno získalo pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Statutárnímu městu Kladno 2 pozemky pod místními komunikacemi.

ÚZSVM má ve správě zajištěný majetek

17.07.2011
ÚZSVM má ve správě zajištěný majetek
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), byl ze zákona pověřen výkonem správy majetku zajištěného v trestní činnosti.

ÚZSVM prodal pozemek pod kulturní památkou

14.07.2011
ÚZSVM prodal pozemek pod kulturní památkou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), prodal pozemek pod nemovitou kulturní památkou v Rakovicích na Písecku zemědělskému družstvu Čimelice.

ÚZSVM prodal pozemek ve Volyni

13.07.2011
ÚZSVM prodal pozemek ve Volyni
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), prodal za téměř třičtvrtě milionu korun pozemek v centru Volyně spotřebnímu družstvu Jednota.

ÚZSVM prodal městu stavební parcelu

12.07.2011
ÚZSVM prodal městu stavební parcelu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodal městu Bechyně stavební parcelu v katastrálním území Bechyně.

ÚZSVM předal kraji pozemky pod komunikacemi

11.07.2011
ÚZSVM předal kraji pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl Jihomoravskému kraji pozemky v účetní hodnotě více než 19,5 milionu korun. Celková výměra pozemků je 31 tisíc m2.

ÚZSVM odstranil duplicitní zápis vlastnictví

10.07.2011
ÚZSVM odstranil duplicitní zápis vlastnictví
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracovitě České Budějovice), se podařilo odstranit duplicitní zápis vlastnictví k pozemku v katastrálním území Stachy na Prachaticku.

Finanční hotovost připadla státu

07.07.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu téměř 450 tisíc korun. Jednalo se o finanční hotovost zanechanou v Psychiatrické léčebně Jihlava, kterou ÚZSVM získal na základě usnesení soudu jako tzv. odúmrť.

Finanční hotovost připadla státu

07.07.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu téměř 450 tisíc korun. Jednalo se o finanční hotovost zanechanou v Psychiatrické léčebně Jihlava, kterou ÚZSVM získal na základě usnesení soudu jako tzv. odúmrť.

Finanční hotovost připadla státu

07.07.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava, (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu téměř 450 tisíc korun. Jednalo se o finanční hotovost zanechanou v Psychiatrické léčebně Jihlava, kterou ÚZSVM získal na základě usnesení soudu jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM převedl zabavené lihoviny celníkům

06.07.2011
ÚZSVM převedl zabavené lihoviny celníkům
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl majetek propadlý státu v hodnotě více než 9,5 milionů korun Celnímu ředitelství v Hradci Králové.

Omamné a návykové látky zlikvidovány

03.07.2011
Omamné a návykové látky zlikvidovány
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), dokončil evidenci 36 případů zabrání či propadnutí omamných a návykových látek a zařízení sloužící k jejich výrobě.