Středa, 23. října 2019

ÚZSVM prodal majetek po Fondu dětí a mládeže

19.07.2012
Svitavy, 19. 7. 2012 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal za 5,1 milionů korun ve výběrovém řízení budovu v blízkosti centra Svitav i s přilehlými pozemky. Majetek patřil Fondu dětí a mládeže.
Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt s rovnou střechou, který byl zkolaudovaný v roce 1988 s využitím jako Okresní dům pionýrů a mládeže. V budově se nachází sál, příslušné provozy okresního klubu mládeže a administrativní zázemí. Na souvisejících pozemcích jsou ostatní komunikace, zahrada, parkoviště a zeleň.
 
V roce 2006 byl veden soudní spor o určení vlastnictví budovy včetně přilehlých pozemků mezi Ministerstvem financí ČR a Pilates s. r. o. Po vynesení rozsudků Okresního soudu ve Svitavách a Krajského soudu v Hradci Králové se stala vlastníkem nemovitostí Česká republika. V roce 2009 v souladu se zákonem přešla příslušnost hospodaření k výše uvedeným nemovitostem z Ministerstva financí ČR na ÚZSVM. Ministerstvo financí ČR evidovalo žádost Pardubického kraje o bezúplatný převod předmětných nemovitostí, ten však na požadavek později rezignoval a odkázal ÚZSVM na město Svitavy, jehož zastupitelstvo možnost převodu nemovitostí odmítlo.
 
Žádná organizační složka státu neprojevila o nabízený majetek zájem, proto ÚZSVM vyhlásil výběrové řízení a objekt získal nový majitel, který nabídl státu nejvyšší kupní cenu. 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
Mgr. Ing. Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace