Středa, 23. října 2019

ÚZSVM prodal v Lounech dům z dědictví

09.07.2012
Louny - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem nemovitostí z dědictví pro státní rozpočet částku 1,7 milionu korun. Ve výběrovém řízení se nabízely pozemky o celkové výměře 352 m2 a rodinný dům v katastrálním území Louny.
Odhadem téměř 100 let starý přízemní dům obsahuje bytovou jednotku o velikosti 2+1, je částečně podsklepený a jeho technický stav odpovídá stáří. Pozemek za domem je využíván jako zahrádka a na dvoře stojí kůlna v neudržovaném stavu. Uvnitř bytu se pak nacházelo staré bytové zařízení po bývalé majitelce.
 
ÚZSVM získal tento majetek na základě usnesení Okresního soudu v Lounech jako odúmrť.  Nemovitosti se podařilo úspěšně prodat nejvyšší nabídce již v prvním kole výběrového řízení.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“  Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, v odkazu www.uzsvm.cz, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt, v. r.
vedoucí sam. odd. Komunikace