Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM převedl deset pozemků pod komunikacemi městu Jirkov

29.07.2013
Chomutov - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Jirkov pozemky o rozloze větší než 1 hektar.
Předmětem převodu nemovitostí bylo celkem 10 pozemků, které se nacházejí v katastrálním území Jirkov a leží pod místními komunikacemi II., III. a IV. třídy v sídelní části zastavěného území města Jirkov - Vinařice II a Osada.
 
Některé z převedených pozemků byly původně evidovány na listu vlastnictví jako „neznámý vlastník“, a tak jejich převodu do vlastnictví města Jirkov předcházelo časově náročné dohledávání vlastnických vztahů k pozemkům v minulosti.
 
Převodem pozemků o celkové rozloze 12.400 m2 v účetní hodnotě bezmála 2 miliónů korun došlo ke sjednocení vlastníka pozemků s vlastníkem těles místních komunikací.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v. z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace