Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM převedl pozemky pro sportovní a tělovýchovné účely

24.07.2013
Kutná Hora - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl bezúplatně do vlastnictví obce Vrdy 8 pozemků, a to ve veřejném zájmu. Pozemky jsou využívány pro účely sportovní, kulturní a tělovýchovné.
Jeden z pozemků tvoří trávník u sportoviště a je součástí sportovního stadionu, na dalším pozemku se nachází část hřiště na florbal. Další nemovitosti jsou využívány jako fotbalové hřiště, část florbalového hřiště, trávník a zastřešená plocha před kabinami. Na dalších dvou pozemcích se nachází trávníky, které navazují na sportoviště, s jehož využitím je uvažováno v rámci dalších sportovních činností v souladu s územním plánem obce. Na části dalšího pozemku je travnatá plocha i část antukového hřiště.
 
ÚZSVM zároveň bezúplatně převedl stavební parcely ve stejném sportovním areálu TJ Slavoj Vrdy z důvodu jejich zastavěnosti stavbami ve vlastnictví tělovýchovné jednoty. Tyto objekty slouží jako šatny, umývárny a klubovny oddílů TJ.
  
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v. z.  Mgr. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace