Pondělí, 14. října 2019

Stát daroval pozemky kraji a Agentuře ochrany přírody

15.07.2013
Ústí nad Labem (prvnizpravy.cz) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl na Děčínsku deset nemovitostí Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK) a osm nemovitostí Ústeckému kraji.
Usteckenovinky.cz o tom informoval mluvčí ÚZSVM Robert Hurt.
 
Předmětem převodu AOPK bylo celkem 10 pozemků o celkové rozloze 12.804 metrů čtverečních, přičemž v jednom případě se jednalo o spoluvlastnický podíl ve výši jedné poloviny. Převedené pozemky se nachází v katastrálních územích Křešice u Děčína, Labská Stráň, Dobkovice, Horní Habartice a Stará Bohyně. Pozemky jsou buď zcela zalesněné nebo zatravněné. Všechny parcely leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří s výjimkou pozemku ležícího v katastrálním území Labská Stráň, který je součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Účetní hodnota majetku přesahuje 66 tisíc korun.
 
V průběhu května získal bezúplatně 8 pozemků o celkové rozloze 4.774 metrů čtverečních do svého vlastnictví také Ústecký kraj. Všechny pozemky v katastrálním území Růžová leží pod silnící III. třídy a nachází se na nich náspy, svahy, zpevňovací zdi a zářezy podél silnic, které slouží jako rezerva k rozšíření silnic. Celková účetní hodnota pozemků je více než 224 tisíc korun a jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.