Pondělí, 30. března 2020

červenec

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi Ústeckému kraji

31.07.2013
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi Ústeckému kraji
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví Ústeckého kraje nemovitosti v celkové účetní hodnotě téměř 2,4 milionu korun.

Motel Panorama ze 70. let prodán ve výběrovém řízení

30.07.2013
Motel Panorama ze 70. let prodán ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Frýdek-Místek (Územní pracoviště Ostrava), prodal po několika kolech výběrového řízení za více než 5 milionů korun v minulosti velmi oblíbený restaurační a ubytovací komplex – motel Panorama. Areál byl zbudovaný pro zájemce o sportovní, kulturní a turistické akce ve Frýdlantu nad Ostravicí.

ÚZSVM převedl deset pozemků pod komunikacemi městu Jirkov

29.07.2013
ÚZSVM převedl deset pozemků pod komunikacemi městu Jirkov
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl městu Jirkov pozemky o rozloze větší než 1 hektar.

Pozemek v průmyslovém parku vynesl tři miliony korun

26.07.2013
Pozemek v průmyslovém parku vynesl tři miliony korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal pozemek o výměře 6460 m2 v katastrálním území Příbram za téměř 3 miliony korun.

ÚZSVM převedl městu Litoměřice pozemky za půl milionu korun

25.07.2013
ÚZSVM převedl městu Litoměřice pozemky za půl milionu korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví města Litoměřice další nemovitosti, tentokrát v celkové účetní hodnotě téměř půl milionu korun.

ÚZSVM převedl pozemky pro sportovní a tělovýchovné účely

24.07.2013
ÚZSVM převedl pozemky pro sportovní a tělovýchovné účely
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl bezúplatně do vlastnictví obce Vrdy 8 pozemků, a to ve veřejném zájmu. Pozemky jsou využívány pro účely sportovní, kulturní a tělovýchovné.

Česká republika definitivně zvítězila ve Švýcarsku ve sporu s Diag Human

23.07.2013
Švýcarský Federální soud odmítl odvolání firmy Diag Human SE ve sporu s Českou republikou o údajně pokažený obchod s krevní plazmou. Důvodem byla skutečnost, že Diag Human nezaplatila soudní poplatek za odvolání proti rozhodnutí Vrchního soudu kantonu Curych podané ke švýcarskému Federálnímu soudu. Po Rakousku a Francii tak Česká republika definitivně zvítězila i ve Švýcarsku.

Náboženská matice získala zpět dva pozemky na severu Čechy

23.07.2013
Náboženská matice získala zpět dva pozemky na severu Čechy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), přijal dne 22. 3. 2013 výzvu Náboženské matice se sídlem Thákurova 676/3, Praha 6 - Dejvice, o vydání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb.

Muzeum Českého venkova Kačina získalo do sbírky sochu Madony

22.07.2013
Muzeum Českého venkova Kačina získalo do sbírky sochu Madony
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora (Územní pracoviště Střední Čechy), získal jako součást movitých věcí, které připadly státu z trestné činnosti, poškozenou sošku Madony s Ježíškem. Soudní znalec datoval její vznik na přelom 19. - 20. století a ocenil ji na 6 tisíc korun. Socha má výšku 32 cm a stojí na 8 cm soklu.

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou získal zpět pozemek pod farou

19.07.2013
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou získal zpět pozemek pod farou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl pozemek Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou, v návaznosti na výzvu k vydání majetku, kterou obdržel dne 19. 3. 2013 v souladu se zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí

18.07.2013
ÚZSVM sjednocuje vlastnictví nemovitostí
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu téměř 700 tisíc korun z prodeje tří pozemků v katastrálním území Přísečná na Českokrumlovsku.

Z likvidace částí kradených aut vzniklo 1,5 tuny odpadu

17.07.2013
Z likvidace částí kradených aut vzniklo 1,5 tuny odpadu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), zajistil odbornou likvidaci 14 motorů, 12 hliníkových a litinových bloků, 45 řídících jednotek, plechů a štítků od různých typů vozidel. Celkem bylo zlikvidováno bezmála 1,5 tuny odpadu.

ÚZSVM předal obci pozemek pod památníkem

15.07.2013
ÚZSVM předal obci pozemek pod památníkem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl obci Přísečná pozemek pod veřejnou zelení.

ÚZSVM prodal byt v Turnově

12.07.2013
ÚZSVM prodal byt v Turnově
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve výběrovém řízení členská práva ve Stavebním bytovém družstvu Turnov k bytové jednotce 1+1 v Turnově, a to za 588 tisíc korun.

Zvíkov získal od ÚZSVM pozemky v centru obce

09.07.2013
Zvíkov získal od ÚZSVM pozemky v centru obce
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), převedl bezúplatně do vlastnictví obce Zvíkov dva pozemky v jejím katastru. Souhrnná účetní hodnota obou nemovitostí činí necelých 19 tisíc korun.

ÚZSVM podpořil vznik zařízení na likvidaci biologického odpadu ve Volyni

08.07.2013
ÚZSVM podpořil vznik zařízení na likvidaci biologického odpadu ve Volyni
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), prodalo městu Volyň pozemek, na němž má vzniknout kompostárna na zpracování a ukládání odpadu biologického původu. Prodejní cena parcely činila 230 tisíc korun.

Další převody pozemků v Karlovarském kraji státním organizacím

04.07.2013
Další převody pozemků v Karlovarském kraji státním organizacím
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Karlovy Vary (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl pozemky v katastrálním území Bystřice u Hroznětína státním podnikům Lesy ČR a Povodí Ohře v účetní hodnotě 50 tisíc korun.

Tři miliony z pozůstalostí putovaly do státního rozpočtu

02.07.2013
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), odvedl v prvním pololetí roku 2013 do státního rozpočtu více než 2,8 milionu korun uložených na vkladních knížkách u tří domácích bank.

ÚZSVM převedl Lesům ČR pozemky v CHKO České středohoří

01.07.2013
ÚZSVM převedl Lesům ČR pozemky v CHKO České středohoří
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli státnímu podniku Lesy České republiky nemovitosti za více než půl milionu korun.